De Anesthesioloog – Amsterdam

De Anesthesioloog

De Anesthesioloog

Een anesthesioloog, is dat niet overdreven?

Nee bepaald niet. Uw kindertandarts kan (onder meer) heel goed inschatten wanneer een kind wat extra tijd nodig heeft of wanneer er even doorgezet moet worden of op welke manier er het beste een goed contact met uw kind opgebouwd kan worden. Maar sommige behandelingen zijn gewoon meer dan een kind kan incasseren. Bijvoorbeeld omdat ze te jong zijn, of omdat ze een verstandelijke handicap hebben en de behandeling niet kunnen begrijpen. Dan is het een erg mooie oplossing als de hele behandeling in één keer gedaan kan worden. Daarna kan het kind zonder pijn en met een hersteld gebit wennen aan de tandarts. Juist dit type behandelingen horen thuis in de handen van een behandelteam: de tandarts is afhankelijk van de anesthesioloog, die op zijn beurt weer niet zonder de hulp van zijn eigen verpleegkundige kan.