De Gang van Zaken – Amsterdam

De Gang van Zaken

De Gang van Zaken

Hoe bereikt u ons?

U kunt ons voor een eerste afspraak dagelijks bellen tussen 8.00 -11.00 uur en 14.00 ­ 17.00 uur. Tenzij anders vermeld wordt er tijdens dat eerste gesprek alleen gepraat. Zie verder de routebeschrijving voor de weg naar de praktijk.

Kan die kindertandarts meteen beginnen?

Nee. De kindertandarts wil eerst graag van u weten wat uw kind heeft meegemaakt bij de tandarts en bij andere artsen, maar ook wil hij zich graag een beeld vormen van het kind dat hij moet gaan behandelen. Op basis van wat u vertelt, wat hij ziet aan het gedrag van uw kind en de conditie van zijn/haar gebit, doet hij u een voorstel voor de verdere behandeling en vraagt dit zo nodig aan bij uw ziekenfonds of uw verzekering.

Wat wordt er dan verder gedaan?

Dat hangt een beetje van de behandeling af. Normaalgesproken zal de eerste aparte behandelzitting van uw kind besteed worden om uw kind te laten wennen aan de nieuwe behandelsituatie. Tandheelkundige behandeling van kinderen is gebaseerd op vertrouwen. Een kind moet weten wat er van hem verwacht wordt en wat hij kan verwachten van de tandarts. Die duidelijke structuur geeft steun en helpt het kind om met de tandheelkunde te leren omgaan. Vaste onderdelen tijdens zo’n gewenningsafspraak zijn het polijsten van het gebit en het maken van foto’s indien dit gewenst is. Na afloop beslist de tandarts wat er de volgende keer gedaan wordt. Dit wordt dan altijd tegen uw kind verteld.