Onze praktijk – Amsterdam

Onze praktijk

Onze praktijk

De praktijk voor kindertandheelkunde richt zich op de volledige tandheelkundige behandeling van kinderen van 0-16 jaar. De behandelingen worden uitgevoerd door de kindertandartsen zelf, ondersteund door een preventie assistente of mondhygieniste in de praktijk. Indien nodig kan een anesthesioloog zorgen dat uw kind slaapt tijdens de behandeling. Een kinderpsycholoog kan geconsulteerd worden voor begeleiding van ernstige angststoornissen of behandelproblemen.

De praktijk voor kindertandheelkunde werkt op een paar plaatsen in Amsterdam. Afspraken en coƶrdinatie vindt plaats vanuit de Tandartsenpraktijk Milletstraat. Daar kunnen wij u ook verder helpen bij uw vragen.

Wanneer gaat u naar een kindertandarts?

De kindertandartsen werken meestal op verwijzing van uw eigen tandarts. Zo’n verwijzing vindt plaats als er sprake van een spoedgeval of behandelprobleem. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat uw kind heel bang is voor de tandarts of plotseling erg veel gaatjes blijkt te hebben en nog te jong is om uitgebreid behandeld te worden. In overleg met u en de verwijzend tandarts neemt de kindertandarts dan (een deel van) de behandeling over. Als dat gedeelte afgerond is kan besproken worden op welke manier uw eigen tandarts de tandheelkundige zorg weer overneemt.

Kan mijn eigen tandarts dat niet?

Gelukkig wel. Nederland telt zo’n drie miljoen kinderen en voor de meeste is de tandarts een doodnormaal onderdeel van het dagelijks leven. In uitzonderingsgevallen levert de uitvoering van de tandheelkundige behandeling een probleem op. Bijvoorbeeld als het kind erg opziet tegen de behandeling van de tandarts omdat het extreem bang of gewoon te jong is. Dan kan de kindertandarts een uitkomst bieden. De kindertandarts heeft van de tandheelkundige behandeling van kinderen zijn beroep gemaakt. Dat betekent niet alleen dat de kindertandarts weet om te gaan met het specifieke leeftijdseigen gedrag van uw kind maar ook wanneer hij even moet doorzetten om kiespijn te voorkomen of beter kan afwachten om juist een blijvende angst voor de tandarts te omzeilen. Kinderen groeien en veranderen. Dat betekent dat hun gebit verandert, maar ook (en vooral) dat de tandarts doorlopend op een iets andere manier met ze moet omgaan. Tandheelkundige behandeling van kinderen is maatwerk.

Zie ook: interview_met_kindertandarts

1

Activiteiten om de kwaliteit van de praktijk te waarborgen en te verbeteren