Sedatie – Amsterdam

Sedatie

Sedatie

Normaal zal de tandarts uw kind behandelen door het rustig te laten wennen en de behandeling in stapjes op te bouwen. Kinderen begrijpen lang niet altijd waarom ze behandeld moeten worden. Als ze wat groter zijn kunnen we dat uitleggen, maar als ze te klein zijn om dat te begrijpen moeten we een manier vinden om ze toch te kunnen helpen.

Zo’n middel is sedatie. Uw tandarts kan besluiten om uw zoon of dochter te behandelen met behulp van een kalmerend middel: een sedativum. Zo’n middel is bijvoorbeeld Midazolam, een kortwerkend valium derivaat .

Uw kind krijgt dat dan een half uur voor de behandeling te drinken, vermengd met een beetje limonade. Daardoor wordt het (meestal) rustiger, reageert wat trager op allerlei prikkels en onthoudt ze ook slechter. Het middel werkt als een dun vernisje. Als de mensen er omheen druk doen of op uw kind gaan inpraten, werkt het alleen maar slechter (vergelijk maar het “slaap je al?” mechanisme van kinderen).

Waar is sedatie voor bedoeld?

Sedatie is bedoeld voor een eenvoudige korte ingreep. Een enkele vulling, of het verwijderen van een ontstoken tandje of kies. Als het werk teveel is voor zo’n sessie, wordt meestal besloten om het kind onder volledige anesthesie (narcose) te behandelen (zie aldaar). Dat is een veel uitgebreidere ingreep. We gebruiken sedatie alleen in de lichtste vorm. Daar is een landelijke richtlijn overgeschreven die geldt voor alle medische vakgebieden ( zie ook de koppeling: http://www.nvk.nl)

Werkt sedatie altijd?

U begrijpt het al: sedatie werkt niet altijd. Soms zijn kinderen te boos of is het te druk of doet de behandeling pijn. Dat zijn allemaal prikkels en ook een gesedeerd kind kan daardoor ontremd raken. Helaas zorgt de midazolam er dan voor dan uw kind ontremd blijft: de woede neemt nauwelijks af of het verdriet is dan niet meer te stelpen. Gelukkig onthoudt uw kind de behandeling nog steeds slecht: als iedereen rustig blijft en de behandeling zo goed mogelijk afgemaakt wordt zal er verder weinig aan de hand zijn: er ontstaat zeker geen trauma.

Om dit te voorkomen vragen we altijd om geen broertjes of zusjes mee te nemen. Die leiden de aandacht af en zijn een lopende bron van onrust.

Kan ik dat thuis vast geven?

Het lijkt handig om de Midazolam vast thuis te geven. Dat betekent echter dat er geen medisch toezicht meer is op uw kind. Daarom is het voorgeschreven dat het kalmeringsmiddel gegeven wordt in de tandartspraktijk, dat het daar inwerkt en dat na afloop van de behandeling uw kind een half uurtje blijft om rustig het weer uit te laten werken. De hele behandeling duurt dan zo’n anderhalf uur.

Pfoe!

Eigenlijk wordt het nog erger. Ook zonder broertjes en zusjes moet er een directe begeleider zijn voor uw zoon of dochter  en iemand om de auto te besturen. Het is een slecht plan om een kind dat kortgeleden gesedeerd is achter op de fiets, in een buggy of in een bakfiets mee naar huis te nemen.

Kosten

Evenals alle tandheelkunde voor de jeugd wordt sedatie ook volledig vergoed. Omdat dit onder de regeling bijzondere tandheelkunde valt, moet het in de regel aangevraagd worden bij uw verzekeraar. Uw kindertandarts zal u aangeven of hij dat kan doen of u dit zelf moet regelen.

Samenvattend

Sedatie: