Team – Amsterdam

Team

Team

De praktijk voor Kindertandheelkunde is gevestigd in de tandartsenpraktijk Milletstraat. Daar werken ook algemene tandartsen, tandartsen met eigen voorkeuren en vaardigheden die zich niet specifiek beperken tot de behandeling van kinderen. Dat blijkt een zeer welkom systeem te zijn. Taken zijn snel en eenvoudig te delegeren naar een collega die meer affiniteit heeft voor andere onderdelen van de tandarts.

Behandeling van kinderen is geen eenmanszaak. Juist de begeleiding van kinderen tijdens een tandheelkundige behandeling is een taak voor een groep mensen. Dat zijn ten eerste en vooral de tandartsassistente, de preventie assistente en de mondhygiëniste.

De assistente kan uw kind extra steun geven, bijvoorbeeld terwijl de tandarts aan het werk is om een kies voorzichtig te verdoven. Juist dan is het heel noodzakelijk als het kind een beetje extra steun krijgt van iemand die zich volledig kan concentreren op het kind en tegelijk precies weet hoe lang de behandeling nog duurt. De assistente is een belangrijke schakel als het aankomt op het vertalen van de behandeling naar uw kind.

De preventie assistente en de mondhygiëniste vormen een belangrijke schakel voor de regelmatige tandheelkundige zorg van uw kind. Onderzoek geeft aan dat kinderen die al op jonge leeftijd gaatjes krijgen of bang zijn voor de tandarts een verhoogde kans op nieuwe gaatjes in hun melkgebit lopen. Regelmatig onderhoud, controle op voeding en tandenpoetsen is dan aangewezen. Juist die zaken kunnen door de tandarts beter gedelegeerd worden.

Als de tandarts de behandeling helemaal niet alleen afkan, bestaat de mogelijkheid dat hij een beroep doet op de anesthesioloog of de kinderpsycholoog.

2